Co prosazuji

Zlepšení dopravy v Českých Budějovicích

Město má v dopravě k obyvatelům velký dluh. České Budějovice jsou nadměrně zatíženy především tranzitní dopravou. Dopravní stavby trvají dlouho, proto jediné rychlé řešení, které by městu ulevilo, spočívá v rychlém vybudování záchytných parkovišť na kraji města pro osobní i nákladní auta, jeho propojení s městskou hromadnou dopravou a dobudování cyklostezek.

To vše musí fungovat dostatečně motivačně, například za pomoci kombinovaného celodenního parkování a jízdenky na MHD zdarma nebo zajištěním parkování nákladních aut mimo Dlouhou louku. A mezitím samozřejmě intenzivně pracovat na obchvatu Českých Budějovic.

Přátelská a transparentní radnice

České Budějovice hospodaří s více než 2 miliardami korun ročně, což představuje na občana přibližně 20 tisíc. Mimo této částky jsou další prostředky skryty v městských společnostech. To není málo peněz. Co za to jako občané dostáváme za hodnotu? A je nad těmito prostředky dostatečná kontrola? K tomu je třeba nastavit správné mechanismy řízení - například formou měřitelných indikátorů rozvoje města v různých oblastech.

Dále je nutné zlepšit komunikaci radnice směrem k veřejnosti, nejlépe formou vydávání městského zpravodaje a zatraktivnění webových stránek.

Město také musí být přátelské k dětem i seniorům. Jinde je běžné, že tyto skupiny jsou osvobozeny od poplatků za odpad. Proč by to nešlo i zde?

Moderní město pro všechny generace

Fungování města není pouze o úsporách za každou cenu, ale především o hodnotě pro občany. Město má být moderní a krásné. Má také využívat nejnovější technologie a poznatky urbanistiky ke svému rozvoji a podporovat místní aktivity obyvatel (sport, kultura) včetně nutných investic.

Bohužel mám velmi často pocit, že místo chytrých a odvážných řešení se zde hledají řešení nejméně pracná. Je tedy třeba, abychom se nebáli vytvoření dlouhodobé a ambiciózní vize města a promyšlených investic do infrastruktury, startovacího bydlení pro přilákání a udržení profesionálů v chybějících oborech i řešení veřejného prostoru - parků, soutoku Malše a Vltavy.

Já osobně bych například chtěl, aby České Budějovice kandidovaly na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 a díky tomu se dořešilo již nevyhovující kulturní zázemí.

Také budu prosazovat, aby naproti Sokolskému ostrovu vznikla botanická zahrada, která by byla chloubou města, lákadlem pro turisty i místem odpočinku.

Respektování potřeb obyvatel

Město není jenom centrum a různé skupiny obyvatel mají různé potřeby. V Nemanicích se teď například řeší stavby obrovských logistických center u Makra a u silnice na Lišov, které mohou mít významné dopady na život místních obyvatel.

To je třeba respektovat a systematicky a s předstihem se tím zabývat. Proto by mělo probíhat pravidelné reprezentativní dotazování občanů a nastavení priorit v rozvoji města podle jeho výsledků a místních potřeb.

Město také celkem rychlým tempem stárne a potřeby různých věkových skupin se vyvíjejí. Proto je třeba podpořit speciální zařízení, jako jsou například mateřská centra nebo zázemí pro seniory.


Spolupráce

České Budějovice nejsou ve vzduchoprázdnu, jsou metropolí jižních Čech. Aby se rozvíjely, potřebují umět účinně spolupracovat s krajem, státem i okolními obcemi, ale také s dalšími partnery, jako jsou podnikatelé, spolky, vysoké školy, neziskové organizace a veřejné instituce.

Tato spolupráce je prozatím opomíjená, ale jde to snadno zlepšit. Inspirací zde mohou být zkušenosti STAN v jiných městech, ale také například rakouské město Linec, které na tom systematicky dlouhodobě pracuje a má také jasné výsledky.

Větší zapojení občanů do politiky

Politika je pro spoustu lidí sprosté slovo. I mne řada mých přátel od politiky zrazovala. Ale věřím tomu, že bez zapojení slušných a schopných lidí do veřejného života se nemůžeme jako společnost pohnout dopředu.

Proto je potřeba, aby se otevřely dveře politiky pro kohokoliv, kdo je aktivní a schopný. A k tomu já osobně, i hnutí STAN, rádi dáme příležitost komukoliv, kdo bude vyznávat obdobné základní hodnoty a prokáže své schopnosti.

V těchto komunálních volbách proto spolupracujeme s hnutím Čisté Budějovice, které nás přesvědčilo o svých schopnostech a zápalu pro věc.

Kvalitní školství

Situace ve školství není příliš radostná. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol ale může výrazným způsobem ovlivnit, jak budou vypadat nejen kapacity a budovy škol, ale i vzdělávání samotné. A mělo by být naší ambicí, aby školství ve městě, kde tak dlouho funguje pedagogická fakulta, patřilo mezi ta nejlepší u nás.

Proto je třeba využít spolupráce s Jihočeskou univerzitou k tomu, aby i ostatní školy dětem mohly zprostředkovat nejen kvalitní vědomosti, ale aby také využívaly nejnovější pedagogické poznatky a rozvíjely praktické dovednosti - například finanční a právní gramotnost.

Elektronizace služeb pro občany

Moderní svět je o informacích a asi všichni chceme mít možnost si vyřídit celou řadu věcí přes internet z pohodlí domova. Proto budu prosazovat funkční řešení portálu pro obyvatele města s elektronickým řešením běžných služeb, aby se omezila zbytečná byrokracie.

Stejně tak je třeba vyřešit vztah města, podnikatelů a majitelů nemovitostí, aby s nimi město jednalo férově a bez zbytečného papírování.