Na čem pracuji a čeho jsem dosáhl


Pro politiky by mělo být samozřejmé, že veřejnost informují o svém počínání. Obzvláště, jsou-li za to placeni z veřejných prostředků. Proto jsem dal dohromady tento přehled, aby bylo chronologicky jasné, čím se zabývám během své politické kariéry a co se mi podařilo.

2024

Na začátku roku 2024 jsem dokončil v rámci svého působení v Meziparlamentní unii návrh Mezinárodní charty k etice ve vědě a technologiím, ta byla následně na zasedání příslušné pracovní skupiny schválena a doporučena k dalšímu projednání s OSN a geopolitickými skupinami. Finálně schválena by měla být na podzim tohoto roku.

Dále pracuji na důchodové reformě. Aktualizoval jsem k tomu online kalkulačku, zorganizoval jsem k tomu veřejnou debatu ve své poslanecké kanceláři a absolvoval jsem řadu jednání s odbornou veřejností k případným úpravám vládního návrhu - například s Českou demografickou společností a dalšími. V současnosti se soustředím zejména na další rozvoj spořícího pilíře, konkrétně například úpravu pravidel pro tzv. DIP, aby se dal lépe využívat i ze strany zaměstnavatelů nebo byl využitelný i pro předdůchod.

V oblasti cestovního ruchu se v pracovní skupině na MMR řeší nastavení Národního programu podpory cestovního ruchu a kritéria certifikace destinačních společností. K oběma tématům jsem se potkal se zástupci většiny jihočeských organizací destinačního managementu, jejichž oprávněné požadavky a připomínky prosazuji při jednáních.

Ve Sněmovně jsem v dubnu zorganizoval kulatý stůl k rozvoji podnikavosti s Asociací Podnikavé Česko.

Pracuji také na projednávání úprav služebního zákona, reformě Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a na některých zákonech k digitalizaci. Zpravodajoval jsem například změnu zákona o státních registrech (zavedení registru zastoupení).

V dubnu jsem také ve Sněmovně přivítal již 30. žákovskou exkurzi, do konce června jich bude celkem přes 40.

2023

V roce 2023 jsem především za Starosty pracoval na důchodové reformě a nastavení jejích parametrů. To je doprovázeno několika významnými zákony, které postupně procházejí jak připomínkovým řízením, tak i schvalováním v Poslanecké sněmovně. Týká se to jednak změn v průběžném důchodovém systému, u kterého je cílem dosáhnout finanční stabilizace i v budoucích letech, kdy se bude výrazně měnit poměr pracujících a důchodců. A jednak se to týká i třetího spořícího pilíře, který by do budoucna měl výrazněji průběžné důchody efektivně doplnit. Na konci roku jsem k tomu zveřejnil kalkulačku, na které si lze dopočítat očekávaný důchod po změnách.

V oblasti cestovního ruchu byl rok 2023 nejdřív spojen s přípravou tzv. RIA k zákonu o cestovním ruchu. Z analýz vyplynulo, že pro budoucí nastavení financování organizací destinačního managementu je vhodnější nelegislativní cesta. Nicméně lze předpokládat další debaty nad nastavením systému organizace cestovního ruchu. Od září 2023 jsem se stal členem pracovní skupiny na MMR k nastavení financování a řízení cestovního ruchu v ČR, která připravuje budoucí podobu dotačních programů v cestovním ruchu.

V rámci své práce v Meziparlamentní unii jsem podal úspěšné pozměňovací návrhy k rezolucím o kyberkriminalitě a zneužívání sirotků v sirotčincích. Byl jsem také ustanoven zpravodajem k nově připravované Chartě o etice ve vědě a technologiích.

Během roku jsem spolupořádal celou řadu akcí ve Sněmovně i ve své poslanecké kanceláři:

2022

V říjnu jsem byl zvolen do pracovní skupiny k vědě a technologiím v rámci Meziparlamentní unie a k již dříve řešeným tématům jsem si přidal posílení principů politiky založené na vědeckém poznání (Evidence Informed Policy-Making). Mezitím jsem v rámci vzdělávání svou pozornost začal věnovat podpoře a fungování žákovských parlamentů a vzdělávání k podnikavosti.

V únoru 2022 jsem odstoupil z funkce neuvolněného náměstka primátora a byl jsem zvolen neuvolněným radním pouze pro oblasti IT a cestovního ruchu. Po komunálních volbách v září tohoto roku jsem opustil všechny funkce na komunální úrovni.

Podporuji následující rozběhnuté projekty v Českých Budějovicích oblastech, na kterých jsem se podílel:

 • Projekty komunitní energetiky a energetických úspor na veřejných budovách
 • Rozjetí systému hodnocení ředitelů škol včetně pravidelných dotazníkových šetření u pedagogických sborů, u žáků i rodičů
 • Vybudování nového denního centra pro lidi bez domova
 • Převod nemovitostí na Jihočeský kraj pro speciální školu v Dlouhé
 • Zajištění pozemku pro domov pro seniory Hvízdal – další etapa

Co už je hotovo:

 • Příprava programu ITI pro nové programové období – ZŠ a polytechnické vzdělávání, kapacity MŠ
 • Příprava kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury
 • Přenastavení financování hospicových služeb a seniorských organizací
 • Rozjezd aktivit pro seniory po covidu, včetně nového klubu v prostorách MŠ Jizerská
 • Vybudování nového týdenního stacionáře pro autisty (Autis Centrum)
 • Nový web města
 • Mobilní aplikace pro obyvatele města

2021

V roce 2021 jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Pracuji zde ve výboru pro sociální politiku, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, stálé komisi pro kontrolu činnosti NÚKIB a stálé delegaci do Meziparlamentní unie. Více do hloubky se věnuji následujícím tématům:

 • Digitalizace ve veřejné správě
 • Cestovní ruch
 • Penzijní reforma
 • Regionální školství

Co už je hotovo:

 • Nový software pro podávání a administraci dotací
 • Restart cestovního ruchu – slevové vouchery pro ubytované ve městě (mimo hlavní letní sezónu)
 • Transparentní pravidla pro přidělování bytů města
 • Realizace půdní vestavby v ZŠ Matice školské
 • Nové sociální zázemí ve vodáckém areálu Lídy Polesné
 • Rozšíření koupacích mol na Vltavě a Malši
 • Architektonická soutěž na rekonstrukci Domu umění
 • Rozdělení areálu Složiště pro aktivity SK Dynamo a FBC Štíři (včetně dotace na vybudování dětského hřiště)
 • Přenastavení dotační podpory pro mládežnické sportovní akademie SK Dynama, HC Motoru a Jihostroje

2020

Rok 2020 byl významně poznamenán covidem, který bohužel řadu plánovaných aktivit pozastavil a zdržel. Nicméně následující věci se podařily realizovat:

 • Zajištění a distribuce nanoroušek, látkových roušek a dezinfekce pro poskytovatele sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba), zdravotníky a následně i veřejnost
 • Otevření pavilonu polytechnických učeben v ZŠ Bezdrevská
 • Investice do zateplení a rekuperace v MŠ Papírenská
 • Oprava střechy ZŠ Dukelská
 • Otevření nového sportovního dětského hřiště pro veřejnost v SK Pedagog
 • Loděnice a nová restaurace ve vodáckém areálu Lídy Polesné
 • Koupací mola na Vltavě a Malši
 • Spuštění dopravní služby pro seniory Taxík Maxík

2019

V roce 2019 byla v Českých Budějovicích připravena ke spuštění významná investice – nové multifunkční centrum místo všesportovní haly na Dlouhé louce. Tato investice nakonec nebyla realizována, jednak z důvodu vysoké ceny, jednak kvůli nepovedenému způsobu přípravy.

Realizovat se podařily následující věci, na kterých jsem se přímo podílel:

 • Memorandum k Vltavské cyklostezce
 • První ročník konference Lodě na Vltavské vodě
 • Revize fungování dotačních programů města
 • Průzkum klimatu škol u pedagogů na všech budějovických základních školách
 • Otevření nového pavilonu v MŠ Železničářská
 • Otevření atletického koridoru v ZŠ O. Nedbala

2018

V tomto roce jsem se v listopadu stal náměstkem primátora Českých Budějovic pro oblasti školství, sociálních věcí a cestovního ruchu. Ihned jsem se zapojil do přípravy rozpočtu a vybraných investic na další rok.