České důchody 2.0 - důchodová kalkulačka pro čtyřicátníky a mladší

24.12.2023

Tento článek je již zastaralý, novější verze důchodové kalkulačky je zde.

Cílem této kalkulačky je zhruba ukázat očekávané příjmy v důchodu na základě výdělků, aktuálních změn v důchodovém systému a vlastního chování v oblasti spoření na důchod. Vzhledem k platnosti změn v důchodech je kalkulačka vhodná pro ty, kteří se narodili mezi roky 1972 až 2005. 

Můžete ji nejlépe brát jako realistickou představu hnutí Starostové a nezávislí k tomu, jak by se měl důchodový systém chovat ve vztahu k těmto generacím a co tedy očekávat jak od státu, tak od vlastních úspor - zejména budete-li spořit do dynamických penzijních fondů, které přibližně kopírují akciový index S&P 500. Takže poslouží i nám, politikům, abychom mohli domyslet dopady různých opatření.

Kalkulačka ukazuje výsledný příjem v současných hodnotách, tj. očištěných o inflaci. Aby nebyla příliš složitá, nepočítá se v ní s předčasnými nebo vdovskými důchody, nezahrnuje také zvýšení starobního důchodu v 80 a 100 letech věku. Není také zatím příliš vhodná pro OSVČ. I tak ale není úplně jednoduchá na nastavení a potřebuje další otestování, takže ji zatím berte velmi informativně. Postupně k ní dopracuji konkrétní ukázky a podrobnější návod na nastavení.

U prvního průběžného pilíře důchodového systému se v kalkulačce počítá s nastavením po aktuálně projednávané důchodové reformě, předpokládá se také i do budoucna dlouhodobý průměrný růst mezd ve výši 4 % ročně. 

U spořícího pilíře vycházím v základním nastavení ze zhodnocení nikoliv stávajících penzijních fondů v Česku, ale z potenciálu odvozeného od akciového indexu S&P 500 doplněného o dluhopisovou složku, tj. cca 7 %. Proto se investice v tomto pilíři při každém spuštění chovají náhodně dle jeho dlouhodobě ověřených parametrů a významně kolísají - pro lepší představu, jak pak taková investice může vypadat, je vhodné spustit se stejnými parametry kalkulačku několikrát za sebou. Uvidíte, že kolísání je normální a není třeba se ho při investování bát, pokud udržujete investici vhodně rozloženou.

Zároveň se po ukončení spoření tyto prostředky čerpají formou renty a zbytek (portfolio) se případně dále zhodnocuje a kolísá podle stejných pravidel. Je to z toho důvodu, že i vyplácení renty má dlouhodobý časový horizont (v průměru cca 20 let), takže stojí za to mít alespoň na začátku stále spíše rizikovější investici.

Investice v tomto nastavení by měly přinášet dlouhodobě výnos, který poráží inflaci, což je s ohledem na dlouhodobé spoření na důchod to nejpodstatnější. I když to tak s našimi stávajícími penzijními fondy, hlavně těmi transformovanými, úplně nefunguje, je to určitě stav, kterému bychom se měli snažit přiblížit. Jinak totiž penzijní fondy postrádají smysl a lze je nahradit jiným investičním nástrojem. Příspěvek státu ke spoření účastníka je odvozen od stávajících pravidel platných od roku 2024, lze nastavit i příspěvek zaměstnavatele, který je zvýhodněn pouze daňově. Vklady, výnosnost, poplatky i míru kolísání hodnoty (volatilitu) lze v kalkulačce změnit, a to i v průběhu.

Už v současnosti je možné takových výsledků dosahovat i v individálním spoření a investování, nicméně klíčový je správný výběr produktu s dobrou výkonností a co nejnižšími poplatky. Mimo penzijního spoření a připojištění nově od roku 2024 existuje i tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP), který sice nečerpá příspěvek státu, ale je daňově zvýhodněn. V kalkulačce si tak například můžete dopředu vyzkoušet, jaký efekt mají různá nastavení zhodnocení.

Jak postupovat při nastavení?

Kalkulačku, která je níže na stránce, spouštějte nejlépe na počítači. Pro mobil není optimalizována. Nejdříve na pravém panelu nastavte dlouhodobý poměr svých příjmů ve vztahu k průměrné mzdě, například hodnota 100 % znamená, že vyděláváte přesně na úrovni průměrné mzdy (tj. teď cca 43 tisíc hrubého). Pro první spuštění si doporučuji nenastavovat žádné spoření, ani účastníka, ani příspěvek zaměstnavatele, pouze si upravte očekávaný věk odchodu do důchodu. Ten se bude vyvíjet postupně s věkem dožití a každý se ho dozví ve věku 50 let, takže teď nelze úplně přesně určit, nicméně pro začátek počítejme třeba s hodnotou 67, je-li vám pod 35 let, 66 je-li vám více.

Poté můžete spustit kalkulačku kliknutím na tlačítko Nastav a spusť. Objeví se vám okno s dotazem na rok narození, který nastavte podle sebe. Pak byste měli vyplnit, kolik už máte na důchod naspořeno - typicky jde o zůstatek důchodového spoření a připojištění, případně investičního účtu. Poté se objeví další okno, ve kterém uvidíte simulaci podle věku. Ta se automaticky zastaví každých 5 let, kdy je možné přenastavit jednotlivé hodnoty a pokračovat dál (tlačítko Continue). Na spodní liště časového průběhu se lze také vracet zpátky a měnit opět nastavení.

Ve výsledcích je několik listů s grafy:

  • Hodnota portfolia a Změny portfolia se týkají naspořených prostředků, bez spoření se tam nic dít nebude
  • Starobní důchod a renta ze spoření - tady uvidíte po dosažení důchodového věku, jak vysoký budete mít starobní důchod, bez spoření zde renta bude nulová
  • Náhradový poměr - tady uvidíte poměr vašich příjmů k průměrné hrubé mzdě, např. hodnota 0.46 znamená 46 %  průměrné hrubé mzdy v ekonomice
  • Inflace a průměrná mzda - tady uvidíte průběh inflace, vlastní hrubou mzdu v jednotlivých letech a vývoj průměrné mzdy v ekonomice

Zásadní je zde na začátek pochopit, jaký vám vyjde starobní důchod ve vztahu k vlastním výdělkům a tím i odvedenému sociálnímu pojištění. Teď je pro porovnání individuální náhradový poměr v průměru na úrovni kolem 50 %. A také, jak se poté vyvíjí v důchodu valorizacemi. Můžete si na základě toho udělat i představu o s tím související životní úrovni.

A teď si při stejném nastavení mzdy nastavte i spoření, například na úrovni 1000 korun a rentu na úrovni 5000 korun čerpanou od věku odchodu do důchodu. Věk čerpání renty nicméně už záleží na vás, ten může být minimálně 60 let a představuje tak možnost, jak jít alespoň do částečného důchodu i dříve, máte-li dostatečné úspory. U renty také můžete nastavit její očekávanou výši v současné hodnotě, tj. jako byste ji dostávali teď.

Poté si můžete vyzkoušet i různé kombinace změn v čase i jiné výše renty, výše úspor nebo zhodnocení, abyste viděli, nakolik je to dosažitelné a jak zajímavé dodatečné příjmy k důchodu můžete mít.

Ve výsledku uvidíte, že kombinací starobního důchodu a vhodného penzijního spoření se zajímavým zhodnocením lze dosáhnout i při relativně nízkém spoření příjmů v důchodu, které významně přesahují současný stav. Už za stávajících pravidel je využití spořícího pilíře s těmito parametry možné, nicméně to vyžaduje poměrně dobrou znalost trhu a správné rozhodování. A také začít s penzijním spořením co nejdřív.

Důchodové spoření je teď zcela dobrovolné a je tak na uvážení účastníků i zaměstnavatelů, kolik a jak budou spořit. Může to tedy vypadat různě, snadno se v tom udělá chyba a za zvážení určitě stojí změny některých pravidel. V hnutí Starostové a nezávislí se tomu i nadále chceme pečlivě věnovat a pracovat na tom, aby byl celý důchodový systém udržitelný, předvídatelnější, přehlednější, spravedlivý a fungující ve prospěch lidí i ekonomiky.