Důchodová kalkulačka - České důchody 2.0

Cílem této online kalkulačky je zhruba ukázat budoucí příjmy v důchodu na základě výdělků, aktuálních změn v důchodovém systému a vlastního chování v oblasti spoření na důchod. Vzhledem k platnosti změn v důchodech je kalkulačka vhodná pro ty, kteří se narodili mezi roky 1972 až 2005.

Připravil jsem ji proto, aby bylo možné otestovat dopady připravených změn v důchodech i ve spoření na důchod na různé skupiny lidí. Protože mám u Starostů téma důchodové reformy na starosti, chci si být jistý, že připravované změny budoucím generacím zajistí dostatečné důchody. Zároveň má posloužit i jako nástroj pro každého, kdo si chce udělat představu o svém budoucím důchodu a dopadu spoření.

Proč jsou vůbec změny v důchodech potřeba? Pokud vás to zajímá, můžete si projít i následující prezentaci:


Kalkulačka pro snadné porozumění ukazuje výsledný příjem v současných hodnotách, tj. očištěných o inflaci. Aby nebyla příliš složitá, nepočítá se v ní s předčasnými nebo vdovskými důchody, nezahrnuje také zvýšení starobního důchodu v 80 a 100 letech věku.

U starobních důchodů se v kalkulačce počítá s nastavením po aktuálně projednávané důchodové reformě včetně odhadu věku pro nárok na starobní důchod dle vývoje věku dožití, výpočet budoucích důchodů vychází z předpokladu průměrného růstu mezd ve výši 4 % ročně.

U spořícího pilíře vycházím v základním nastavení z potenciálu odvozeného od akciového indexu S&P 500 doplněného o dluhopisovou složku (poměr 70:30), tj. cca 7% roční zhodnocení před odečtením poplatků. Investice v tomto pilíři se při každém spuštění chovají náhodně dle jeho dlouhodobě ověřených parametrů a kolísají - pro lepší představu, jak pak taková investice může vypadat, je vhodné spustit se stejnými parametry kalkulačku několikrát za sebou. Uvidíte, že kolísání je normální a není třeba se ho při investování bát, pokud udržujete investici vhodně rozloženou. Zobrazeny jsou ale i údaje odpovídající předpokládané střední hodnotě, tj. v 50 % případů lze očekávat hodnoty portfolia lepší, v 50 % horší.

Zároveň se po ukončení spoření tyto prostředky čerpají formou renty a zbytek (portfolio) se případně dále zhodnocuje a kolísá podle stejných pravidel. Je to z toho důvodu, že i vyplácení renty má dlouhodobý časový horizont (v průměru cca 20 let), takže stojí za to mít alespoň na začátku stále spíše rizikovější investici.

Investice v tomto nastavení přinášejí výnos, který poráží inflaci (ta je dlouhodobě na 3 %), což je s ohledem na dlouhodobé spoření na důchod to nejpodstatnější. U nás toho zatím jsou schopny dosahovat pouze dynamické  fondy u doplňkového penzijního spoření, ale je to určitě stav, který by měl být normou. Klíčový je správný výběr produktu s dobrou výkonností a co nejnižšími poplatky. V kalkulačce si tak například můžete dopředu vyzkoušet, jaký efekt mají různá nastavení zhodnocení i poplatků.

Příspěvek státu k doplňkovému penzijnímu spoření účastníka (DPS) je odvozen od stávajících pravidel platných od roku 2024. Lze ale nastavit i další spoření bez státního příspěvku, které může odpovídat například penězům investovaným v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) nebo příspěvku zaměstnavatele do DPS. V kalkulačce se pak nicméně nepromítá případné daňové zvýhodnění. Vklady, výnosnost, poplatky i míru kolísání hodnoty (volatilitu) lze v kalkulačce změnit, a to i v průběhu.

Jak postupovat při nastavení?

Kalkulačku, která je níže na stránce nebo na tomto odkazu, spouštějte nejlépe na počítači. Pro mobil není optimalizována. Otevíráte-li ji zde na stránce, zvětšete si ji na celou obrazovku (kliknutím na Full Screen Insight). 

Kalkulačka se spouští kliknutím na modré tlačítko Simulate. Na úvod pak následuje dotaz na váš rok narození a aktuální úspory, které máte na důchod. Také je třeba zadat předpokládaný věk, od kdy chcete čerpat rentu z úspor - ten může být už od 60 let. Po jejich zadání se objeví okno s grafy, které jsou postupně dopočítány s tím, jak procházíte věkem.

Simulace se automaticky zastaví na začátku, tj. ve vašem věku 18 let, potom se zastavuje ve 20 letech a dále v pětiletých intervalech až do věku 100 let. Dopředu se posunete kliknutím na tlačítko Continue. Věk odchodu do důchodu je zhruba odhadnut na celé roky, při jeho dosažení budete upozorněni.

Při každém zastavení je možné přenastavit následující údaje pro další časový interval:

 • Měsíční mzda vzhledem k průměrné mzdě - například hodnota 100 % znamená, že vyděláváte přesně na úrovni průměrné mzdy (tj. teď cca 43 tisíc hrubého). Hodnota 0 % znamená, že dané období nemáte započítáváno do potřebné doby pro výpočet starobního důchodu - může se jednat například o práci v zahraničí nebo studium VŠ. 40 % bude zhruba odpovídat minimální mzdě, pro OSVČ to zhruba odpovídá minimálním odvodům od roku 2024. Pokud znáte Informativní důchodovou aplikaci ČSSZ, může vám pomoci s historickým zhodnocením toho, jak jste na tom. V podrobnostech k výpočtu si najděte tzv. osobní vyměřovací základ. Když ho vydělíte průměrnou mzdou z roku 2022, tj. 40 324 Kč, dostanete se k hledanému číslu.
 • Měsíční spoření účastníka do DPS - na toto spoření jsou aplikována pravidla pro státní příspěvek, který tvoří 20 % při měsíčních vkladech mezi 500 a 1700 korun. Týká se pouze období, dokud není čerpána renta.
 • Dodatečné měsíční spoření - zaměstnavatel, DIP - k tomuto spoření není přidáván státní příspěvek, tyto částky nicméně mohou být daňově zvýhodněny až do výše 48 tisíc ročně u účastníka a 50 tisíc u zaměstnavatele. Týká se pouze období, dokud není čerpána renta.
 • Požadovaná měsíční renta v penzi v současné hodnotě - jak vysokou chcete čerpat rentu k důchodu. Pro jednoduchou představu je to přepočítáno na současnou hodnotu, jako byste měli tuto rentu čerpat nyní. Když nebudete mít dost naspořeno, renta se samozřejmě nedá čerpat.
 • Trend ročního zhodnocení portfolia - jaké budete mít průměrné dlouhodobé roční zvýšení hodnoty investičního portfolia. Základní nastavení zde počítá se 7 % ročně, což je realisticky dosažitelná hodnota u pasivních indexových fondů doplněných o státní dluhopisy.
 • Poplatky zprostředkovatelům - kolik % z hodnoty portfolia si ročně vezmou finanční zprostředkovatelé (penzijní společnosti, finanční instituce). Standardně je to nastaveno na 1 %, nicméně již nyní lze najít i poplatky pod 0,5 %.
 • Volatilita - míra meziročního kolísání hodnoty investice, standardně je to nastaveno na 10 % ročně. Prakticky to znamená směrodatnou odchylku, tj. že v 68 % případů bude meziroční změna mezi +10 % a -10 %, v dalších 27 % to bude mezi +20 % a -20 % a ve zbytku více.
 • Roční inflace - míra růstu cenové hladiny, využívá se pro přepočet na současnou hodnotu.

Ve výsledcích je pak několik listů s grafy:

 • Hodnota portfolia a Změny portfolia se týkají naspořených prostředků, bez spoření se tam nic dít nebude. Tyto grafy se začnou měnit až po dosažení aktuálního věku. Spoření na důchod a zhodnocení objem zvyšuje, při čerpání renty se hodnota snižuje. Vidět jsou jak budoucí, tak i přepočtené současné hodnoty očištěné o inflaci.
 • Starobní důchod a renta ze spoření - tady uvidíte po dosažení důchodového věku, jak vysoký budete mít starobní důchod, bez spoření a nastavení čerpání bude renta nulová. Vidět jsou zde přepočtené současné hodnoty, tj. očištěné o budoucí inflaci.
 • Náhradový poměr - tady uvidíte poměr vašich příjmů k průměrné hrubé mzdě, např. hodnota 0.46 znamená 46 % průměrné hrubé mzdy v ekonomice. Cílem by mělo být i díky spoření dosáhnout náhradového poměru na úrovni 50 % a více.
 • Inflace a průměrná mzda - tady uvidíte průběh inflace, vlastní hrubou mzdu v jednotlivých letech a vývoj průměrné mzdy v ekonomice.

Ve výsledku uvidíte, že kombinací starobního důchodu a vhodného penzijního spoření se zajímavým zhodnocením lze dosáhnout i při relativně nízkém, ale dlouhodobém spoření příjmů v důchodu, které jsou o mnoho lepší než ty současné. Také byste si měli povšimnout, že kolísání hodnoty je normální a dlouhodobě nevadí, nese-li dostatečný výnos.

Už za stávajících pravidel je dobrovolné využití spořícího pilíře s těmito parametry možné, nicméně to vyžaduje správné rozhodování - využívání buď doplňkového penzijního spoření v dynamických fondech (DPS), nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP) založeného na pasivních indexových akciových fondů v kombinaci s dluhopisovými. A také začít se spořením na penzi co nejdříve, nejlépe i s pomocí zaměstnavatele.

V hnutí Starostové a nezávislí se tomu i nadále budeme pečlivě věnovat a pracovat na tom, aby byl celý důchodový systém udržitelný, předvídatelnější, přehlednější, spravedlivý a fungující ve prospěch lidí i ekonomiky.