Mé hodnotové desatero

  1. Věřím, že v lidech je mnoho pozitivního potenciálu a je nutné správné prostředí, aby se tento potenciál rozvinul.
  2. Věřím, že lidská společnost potřebuje ke svému fungování svobodu, spolupráci, diskusi, slušnost a respekt k ostatním.
  3. Věřím, že politika a rozhodování by měly být především o faktech, vědeckých poznatcích a rozumu, nikoliv o emocích a demagogii.
  4. Věřím, že stát má občanům efektivně a hospodárně sloužit a poskytovat veřejné služby, nikoliv z pozice síly vládnout a svévolně omezovat jejich svobody.
  5. Věřím, že když se rozhoduje o veřejných prostředcích, má se jednat transparentně, s řádnou péčí a vyhýbat se střetu zájmů.
  6. Věřím, že před zákonem si občané mají být rovni.
  7. Věřím, že podnikání je zdrojem bohatství naší společnosti, ale stát by měl podporovat pouze rozvoj prostředí pro podnikání, malé podniky a nenarušovat trh.
  8. Věřím, že sociální zabezpečení by mělo solidárně zajišťovat především základní potřeby a důstojnost, motivovat k soběstačnosti a pomáhat znevýhodněným, kteří si sami pomoci nedokážou.
  9. Věřím, že Česká republika by měla být hrdým a sebevědomým členem NATO a Evropské unie, který nejen přijímá, ale i dokáže dávat.
  10. Věřím, že můžeme být hrdí na práci našich předků a nebát se budoucnosti.