Kdo jsem

Narodil jsem se 1. září 1978 v Šumperku, vystudoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici a následně Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Informační management/marketing.

Během studií a několik let poté jsem podnikal v oblasti tvorby počítačového software. Také jsem v této době spolupracoval na projektech zaměřených na podporu finanční gramotnosti a podnikavosti žáků základních škol.

V roce 2005 jsme se s manželkou přestěhovali do Českých Budějovic, odkud pochází její rodina. Bydlíme v Nemanicích a máme dvě školou povinné děti - Jakuba a Kateřinu.

Ihned po přestěhování jsem nastoupil na Jihočeskou univerzitu, kde jsem vystudoval doktorské studium, působil ve funkci proděkana pro zahraniční vztahy na Ekonomické fakultě a v současnosti již sedmým rokem vedu katedru obchodu a cestovního ruchu.

Svou práci mám rád a nejvíce mne na ní baví to, jak se lidé kolem mne rozvíjejí - studenti i kolegové. A protože mám rád změnu, tak mne naplňují i nové poznatky, se kterými se setkávám, a jejich převádění do praxe.

Profesně v oblasti výzkumu již také delší dobu spolupracuji přímo s městem České Budějovice v oblasti lepšího poznání turistů, kteří sem přijíždějí, a vyhodnocení ekonomických dopadů cestovního ruchu pro město. Podobně je tomu s dalšími jihočeskými městy, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a agenturou CzechTourism.

Mezi mé koníčky patří fotografování přírody a detailů, běh a četba.

Do politiky jsem vstoupil v roce 2018 zejména proto, že mi chybí využití nových poznatků v praxi a zapojení charakterních a schopných lidí do veřejného rozhodování.

A nejspíš i díky tomu se mi podařilo přesvědčit kolegy ve STANu, aby mi dali v tak krátkém čase příležitost a podporu v pozici lídra kandidátky pro komunální volby v Českých Budějovicích.

Hodnoty, ke kterým se hlásím

Věřím, že v lidech je mnoho pozitivního potenciálu a je nutné správné prostředí, aby se tento potenciál rozvinul.

Věřím, že politika a rozhodování by měly být především o faktech a rozumu, nikoliv o emocích a demagogii.

Věřím, že lidská společnost potřebuje ke svému fungování svobodu, spolupráci, diskusi, slušnost a respekt k ostatním.

Věřím, že před zákonem si občané mají být rovni.

Věřím, že stát má občanům efektivně a hospodárně sloužit a poskytovat veřejné služby, nikoliv z pozice síly vládnout a svévolně omezovat jejich svobody.

Věřím, že podnikání je zdrojem bohatství naší společnosti, ale stát by měl podporovat pouze rozvoj prostředí pro podnikání, malé podniky a nenarušovat trh.

Věřím, že sociální zabezpečení by mělo solidárně zajišťovat především základní potřeby a důstojnost, motivovat k soběstačnosti a pomáhat znevýhodněným.

Věřím, že Česká republika by měla být hrdým a sebevědomým členem NATO a Evropské unie, který nejen přijímá, ale i dokáže dávat.

Věřím, že můžeme být hrdí na práci našich předků a nebát se budoucnosti.