Návrh Mezinárodní charty k etice ve vědě a technologiích jsme projednávali při OSN

08.05.2024

V roli zpravodaje jsem 8. května prezentoval návrh Mezinárodní charty k etice ve vědě a technologiích během STI Fóra OSN. Na této chartě jsem pracoval téměř rok. Jejím cílem je zakotvit základní principy, které v rámci práce parlamentů globálně zajistí rozvoj vědeckého poznání a technologií způsobem, který je etický, udržitelný a odpovědný. Důležitý je zde také respekt k lidským právům, důraz na mír, předcházení negativním dopadům a zajištění přístupu i pro rozvojové země.

Charta vzbuzuje velký zájem, diskuze se zúčastnilo přes šedesát poslanců z celého světa.

Aktuální verzi v angličtině si můžete prostudovat zde.