V Meziparlamentní unii jsme jednali o Gaze, autonomních zbraních a dostupnosti zelené energie

29.03.2024

148. zasedání Meziparlamentní unie (IPU) konalo v Ženevě mezi 22. a 27. březnem. Zúčastnilo se ho několik set parlamentních zástupců z více než 140 zemí. V závěrečném prohlášení, nazvaném "Parlamentní diplomacie: Budování mostů pro mír a porozumění", zákonodárci uznali význam "meziparlamentního dialogu a spolupráce a jedinečné role IPU jako parlamentního protějšku Organizace spojených národů".

Během zasedání vydalo vedení IPU naléhavé politické prohlášení jménem celosvětové parlamentní komunity, které vyzývá k okamžitému příměří v Gaze.

Zasedání IPU bylo jedním z nejnavštívenějších v historii s více než 700 poslanci, včetně více než 50 předsedů parlamentů. Asi 36 % poslanců byly ženy a zhruba 27 % byli mladí poslanci do 45 let.

V rámci zasedání přijala IPU dvě významné rezoluce: "Řešení sociálních a humanitárních dopadů autonomních zbraňových systémů a umělé inteligence" a "Partnerství pro klimatickou akci: Podpora přístupu k cenově dostupné zelené energii a zajištění inovací, odpovědnosti a spravedlnosti". K oběma jsme jako česká delegace dávali pozměňovací návrhy.

Na plénu shromáždění jsem vzhledem k vyzval k maximálnímu využití diplomacie k dosažení spravedlivého míru na Ukrajině a řešení situace v Gaze, celý proslov je k dispozici zde. Naše delegace z Poslanecké sněmovny i ze Senátu se aktivně účastnila jak debat, tak i projednávání pozměňovacích návrhů k rezolucím, z nichž jsme část úspěšně prosadili.

Také jsem jako zpravodaj představil mnou zpracovaný návrh Mezinárodní charty k etice ve vědě a technologiích, kterou poté schválila pracovní skupina k vědě a technologiím. V dalších měsících se o něm bude jednat s OSN a geopolitickými skupinami, schvalovat by se měla na podzimním zasedání IPU.

Během zasedání jsme tradičně měli i bilaterální jednání s poslanci z dalších zemí. Obzvlášť bych vyzdvihl velmi příjemné jednání s paní poslankyní Simonou Petrík ze Slovenska, se kterou jsme se dohodli na další spolupráci jak v rámci aktivit IPU, tak i v oblasti sociální politiky.